Jitka NovákováHouslistka Jitka Nováková zaujímá dnes přední postavení mezi umělci svého oboru. Vyrůstala v prostředí naplněném hudbou. Její otec Josef Novák, dlouholetý ředitel Základní umělecké školy v Mladé Bolestavi, sám znamenitý houslista a houslový pedagog, jí vštípil výborné muzikální a technické základy. Jako desetiletá uskutečnila svůj první samostatný recitál (Händel, Mozart, Dvořák), svědčící o jejím nesporném talentu. Další recitály pak následovaly každým rokem v různých městech.

Jitka Nováková se pravidelně zúčastňovala celostátních a mezinárodních houslových soutěží, odkud si vždy odnesla přední ceny. V roce 1972 získala 1. cenu a titul absolutního vítěze v celostátní soutěži lidových škol umění a 2. cenu a titul laureáta v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga.

V roce 1973 vystupovala jako sólistka v Mozartově Koncertu A dur s Mladoboleslavským komorním orchestrem na Světovém festivalu mládežnických orchestrů v Anglii. V roce 1975 získala podruhé titul laureáta v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga a 1.cenu, titul absolutního vítěze a laureáta mezinárodní Kocianovy houslové soutěže.

Pro své mimořádné hudební nadání byla Jitka Nováková ihned po ukončení základní školy v roce 1975 přijata na Akademii múzických umění v Praze do třídy prof. Václava Snítila. Pod jeho vedením se dále umělecky rozvíjela a zároveň již vystupovala na mnoha koncertech doma i v zahraničí. Jako sólistka spoluúčinkovala téměř se všemi českými orchestry. Studium na AMU úspěšně zakončila v roce 1979. O dva roky později dosáhla dalšího velkého úspěchu, když získala 3. cenu v silně obsazené Mezinárodní houslové soutěži v Záhřebu, jejíž porotě předsedal světoznámý houslový virtuos Henryk Szeryng. V témže roce nastoupila jako aspirantka na Akademii múzických umění v Praze. V následujícím roce studovala na Guildhall School of Music and Drama v Londýně v mistrovské třídě prof. Yfraha Neamana. Po návratu z Londýna pak pokračovala ve studiu umělecké aspirantury a v roce 1985 zakončila ve Dvořákově síni Rudolfina studium aspirantským koncertem, který vzbudil mimořádný ohlas.

Jako laureátka mezinárodní soutěže dostala v roce 1982 pozvání k sólovým vystoupením v Záhřebu a Dubrovníku, kde v té době probíhaly Dubrovnické hry, jichž se jako sólista a dirigent pravidelně zúčastňoval i Henryk Szeryng. S tímto proslulým umělcem Jitka Nováková i nadále spolupracovala.

Jitka Nováková často účinkovala s dalšími předními umělci. V Bachově Koncertu d moll pro dvoje housle se představila se svým profesorem Václavem Snítilem. V Mozartově Koncertatní symfonii Es dur pro housle a violu vystoupila s Josefem Sukem, s nímž také nahrála pro Supraphon v rámci natáčení kompletního Sukova komorního díla Melodii pro dvoje housle. Jitka Nováková vystupuje též v rodinném houslovém triu Tre Violini se svým manželem, koncertním mistrem České filharmonie Miroslavem Vilímcem a synem Liborem Vilímcem, posluchačem AMU.

Již v roce 1982 Jitka Nováková natočila pro Panton svou první gramofonovou desku (Suk, Franck, Saint-Saens) a v roce 1987 obdržela Zlatý štít Pantonu za nahrávku francouzských autorů (Debussy, Ravel, Chausson) pro Artii za doprovodu klavíristy Josefa Hály a symfonického orchestru hl. města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Velmi zdařilé jsou také její nahrávky A. Vivaldi - Čtvero ročních dob pro HLM Classics nebo "České houslové skladby" pro Společnost Jana Kubelíka, stejně jako řada rozhlasových nahrávek. V současné době Jitka Nováková vedle bohaté sólistické činnosti vyučuje na Pražské konzervatoři.

Henryk SzeryngHenryk Szeryng (část rozhovoru pro záhřebský Start 29. 8. 1981)

Maestro Szeryng putuje světem s mexickým diplomatickým pasem jako vyslanec dobré vůle. Někdy francouzsky, jindy anglicky, rusky nebo španělsky se obrací ke svým hostům, ať už za ním přicházejí náhodně či s jasným záměrem. Jsou tu pianisté Christoph Eschenbach a Justus Frantz, ředitel hudebního festivalu J. Depolo, pianistická hvězda Vladimir Ashkenazy i další - Maestrovi žáci Christopher Warren Green, koncertní mistr Londýnské filharmonie a mladá česká houslista Jitka Nováková, jíž Maestro předpovídá velkou uměleckou budoucnost. Přijeli za ním do Dubrovníku v naději, že jim věnuje chvíli ze svého volného času.

... abych Vám řekl pravdu, já svůj čas věnuji mladým talentovaným houslistům kdekoli na světě. Ale to nejsou žáci, to jsou již hotoví, prvotřídní umělci. Jednu z nich, mladou českou houslistu Jitku Novákovou, která získala 3. cenu na nedávné Mezinárodní houslové soutěži v Záhřebu, jste mohli včera slyšet. Je tu i mladý houslista z Anglie, koncertní mistr Londýnské filharmonie Christopher Warren Green. To nejsou běžní žáci, které bych vyučoval běžným způsobem. Radím jim, aby si ze všeho, co říkám, vybírali jen to, co jim je nejbližší. Mým základním cílem je, abych rozvíjel osobní kvality a přirozený talent a jejich osobní přístup k hudbě a nástroji. V žádném případě si nepřeji, aby mě napodobovali ... (Henryk Szeryng)

   

 


Kontakt:

Jitka Nováková
Koněvova 177, 130 00 - Praha 3

jit.novakovahousle@seznam.cz